ონლაინ საუბრები “სკოლა XXI საუკუნეში”

საქართველოს ოკუპაცია

ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი მაია გოგოლაძე, “მოქალაქეობა” სახელმძღვანელოს ავტორი.

კომენტარები