დანიელა ბეშკენაძე – IE business school Madrid
ანანო ხოსიაშვილო – IE business school Madrid
პაპუნა გორგოძე – სანდიეგოს უნივერსიტეტი დაფინანსება 50%
ელენე შჩერბინა – აგრარული უნივერსიტეტი დაფინანსება 50%
ლიზი კიზივაძე – კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართალი (100% )
ბელა გურამიშვილი – კავკასიის უნივერსიტეტი სახელმწიფო მართვა (50 %)
თენგიზ მარჯანიშვილი -კავკასიის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები
ბექა წულაია – ილია საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი (ძირითადი სპეციალობა); პოლიტიკის მეცნიერება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა),
რეზი ხარაბაძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის მენეჯმენტი
ვახტანგ ფეტვიაშვილი – საქართველოს უნივერსიტეტი, ბიზნეს ადმინისტირება
ალექსანდრე არაყიშვილი – ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი GAU
ბადრი წილოსანი – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA
 

კომენტარები