ტესტირება2018-12-11T00:11:27+00:00

testireba

ჩვენ სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეთა ჩარიცხვა ხდება ტესტირების საფუძველზე შემდეგ საგნებში:

1) ქართული ენა და ლიტერატურა
2) მათემატიკა
3) ინგლისური ენა

ტესტირების თარიღი და დრო ინიშნება შეთანხმებისამებრ.