სასკოლო წერები. 17-21 ნოემბერი, 2014

III კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
IV კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
V კლასი ქართული ენა  დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
VI კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
VII კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
VIII კლასი ქართული ენა  დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
მესამე უცხოური ენა დრო დაზუსტდება
IX კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
მესამე უცხოური ენა დრო დაზუსტდება
X კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
მესამე უცხოური ენა დრო დაზუსტდება
XI კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
ისტორია  დრო დაზუსტდება
XII კლასი ქართული ენა დრო დაზუსტდება
მათემატიკა დრო დაზუსტდება
ინგლისური ენა დრო დაზუსტდება
ისტორია  დრო დაზუსტდება