ესთეტიკისა და სპორტის კათედრის ძირითადი მიზანია  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული, განათლებული ახალგაზრდობის აღზრდა. ამ მიზნის მისაღწევად კათედრა მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

  • სახვითი ხელოვნება
  • მუსიკა
  • თემატური გაკვეთილები
  • სპორტი

სახვითი ხელოვნება

ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლა ხელს უწყობს ადამიანში მშვენიერების განცდის, წარმოსახვის უნარის, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას, აძლევს თვითგამოხატვის საუკეთესო საშუალებას, ეხმარება სამყაროს ერთიანობისა და, ამავდროულად, მრალვლფეროვნების შეცნობაში.  ამიტომ ხელოვნების ნიმუშების აღქმის უნარის ჩამოყალიბება, ხელოვნებისადმი სიყვარულისა და ინტერესის გაღვივება საგნის სწავლების ძირითად მიზანს წარმოადგენს. უმნიშვნელოვანესია, აგრეთვე, მოსწავლეების ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება, ხელოვნების დამფასებლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველთა და მოამაგეთა აღზრდა.

მუსიკა

ესთეტიკური აღზრდის საგნებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მუსიკას. სასწავლო პროგრამის მთავარი მიზანია მოსწავლეს გაუღვივოს ინტერესი მუსიკისადმი, განუვითაროს ბუნებრივი სმენითი მონაცემები, გამოუმუშაოს მუსიკის მოსმენისა და აღქმის კულტურა. ჩვენი მოსწავლეები გაკვეთილებზე ისმენენ კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის  სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებს, ესწრებიან საოპერო და მუსიკალურ სპექტაკლებს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვაჟთა სიმღერის გუნდი, ანსამბლ “შვიდკაცას” ხელმძღვანელობით.

თემატური გაკვეთილები

თემატური გაკვეთილები სკოლის საავტორო პროგრამის ძირითადი ნაწილია. პროგრამა გათვლილია ოთხ წელზე და მოიცავს ცნობებს სამყაროს შესახებ, ამბებს უძველეს ადამიანებზე, ძველი მსოფლიოს ისტორიისა და ხელოვნების საფუძვლებს, მსოფლიოს ხალხთა და ქართულ მითებს. პროგრამის შედგენისას გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ასაკობრივი შესაძლებობები: ამბები მიწოდებულია მარტივად, ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე, გამდიდრებულია საინტერესო ვიზუალური მასალით. ყველა თემას თან სდევს სპეციალურად ჩვენი სკოლისთვის შექმნილი გასაფერადებლები, რაც უფრო საინტერესოსა და სახალისოს ხდის გაკვეთილებს. თემატური გაკვეთილები ისწავლება დაწყებით სკოლაში.

ჭადრაკი

ჩვენი სკოლა მოზარდებს სთავაზობს ჭადრაკის სასწავლო ორწლიან პროგრამას. ორწლიანი პროგრამის გავლის შემდეგ მოსწავლე სწავლობს თამაშს, ეცნობა ჭადრაკის ისტორიასა და თეორიას. ჭადრაკი ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალურ ზრდას, ავითარებს დამოუკიდებლად მოქმედების უნარს, აუმჯობესებს მეხსიერებას, აჩვევს მოვლენების გაანალიზებასა და ერთადერთი სწორი გზის პოვნას.

პირველი სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეები გაივლიან სახელმძღვანელოს „ჭადრაკი დამწყებთათვის“, სადაც ძირითადად შეისწავლიან საჭადრაკო წესებსა და თეორიას. მეორე სასწავლო წელს ყურადღება მახვილდება საჭადრაკო პრაქტიკასა და ამოცანებზე. მეორე სასწავლო წლის სახელმძღვანელოა „ჭადრაკის გაკვეთილები“.

მათ, ვისაც სურს დაოსტატდეს სპორტის ამ სახეობაში, სკოლა საშუალებას აძლევს, დამატებითი მომზადება გაიარონ ჭადრაკის წრეზე, რომელიც ფუნქციონირებს სასწავლო კვირის ყოველ დღეს, სამშაბათის გარდა, გაკვეთილების შემდეგ.

სპორტი

სპორტის გაკვეთილებზე მოსწავლეები ჩართულები არიან ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც უვითარებთ მათ აუცილებელ სამოძრაო უნარ–ჩვევებს, კოორდინაციას, სისწრაფესა და სიზუსტეს. რეგულარულად ტარდება ინდივიდუალური და გუნდური თამაშები და შეჯიბრებები, რომელთა დროსაც მოსწავლეებს უყალიბდებათ ღირსების გრძნობა, მოწინააღმდეგის მიმართ პატივისცემა, მოგებისა და წაგების ღირსეულად შეხვედრის უნარი.

მეორე და მესამე კლასებში შეტანილია ჭადრაკის სწავლების კურსი..