2015 წლის 16 მაისს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა ყოველწლიური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.
კონფერენციის თემა : სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარება​.

კომენტარები