ა.წ. 1 მაისს ინგლისური ენისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრების ორგანიზებით ჩატარდა ინტეგრირებული პროექტის პრეზენტაცია: სამეცნიერო გამოფენა „Science Fair“, სადაც VI და VII კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის შედეგები.
მონაწილეებს გადაეცათ სიგელები.

კომენტარები