პროექტის სახელწოდება: ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მოდელირება
პროექტის ორგანიზატორი: თავისუფალი განათლების აკადემია
მასპინძელი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწიელობა აღნიშნულ ღონისძიებაში.

კომენტარები