ცნობილია სასერთიფიკატო პრეტესტის შედეგები რუსულ ენაში. ცალკეულ მოსწავლეებს მიეცემათ რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზეც მათ შესაძლებლობა ეძლევათ გავიდნენ გამოცდაზე და მოიპოვონ რუსული ენის ფლობის დონის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

კომენტარები