შეხვედრა საქართველოს ოქროს წერაყინის სამგზის მფლობელთან, მთასვლელ არჩილ ბადრიაშვილთან

კომენტარები