ფოტორეპორტაჟი კონფერენციიდან

2015  წლის  16  მაისს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა  XXI  საუკუნე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა ყოველწლიური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

კონფერენციის თემა :  სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარება

მიზნობრივი ჯგუფი:   კერძო და საჯარო  სკოლების პედაგოგები და განათლების სფეროს სპეციალისტები.

კონფერენციის მიზანი:

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გამოყოფილ ცხრა პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციას შორის  ერთ-ერთი სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციაა.

სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია გულისხმობს სამოქალაქო ცხოვრებაში ინტეგრირებისათვის აუცილებელი ისეთი უნარებისა და  ღირებულებების ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: კონსტრუქციული თანამშრომლობა, პრობლემების მოგვარება, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, შემწყნარებლობა, სხვისი უფლებების პატივისცემა, დემოკრატიული პრინციპების აღიარება და სხვა.

 • კონფერენციის მიზანია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით სკოლაში სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარების ხელშემწყობი აქტივობებისა და ღონისძიებების გაცნობა, გამოცდილების გაზიარება.

მოსალოდნელი  შედეგი:

 • მიღებული გამოცდილების საფუძველზე სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის გასავითარებლად;
 • თანამშრომლობითი გზით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება;
 • სწავლა/სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემები შესაძლებლია იყოს:  

 • პროექტი/პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება;
 • პედაგოგიური კვლევა
 • სასკოლო ღონისძიებები;

კონფერენციის  ეტაპები:

 • საორგანიზაციო ჯგუფი მომხსენებლებს შეარჩევს შემოსული მოხსენებებისა და დანართების საფუძველზე.
 • მომხსენებლებმა  უნდა წარმოადგინონ პედაგოგის/პედაგოგთა ჯგუფის მიერ შერჩეული თემა და შესაბამისი მოხსენება, შევსებულ განაცხადდთან ერთად,  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

[email protected];

სათაურში, თემის  (subject) ველში მითითებული უნდა იყოს:

 • სახელი, გვარი;
 • მოხსენების სათააური.

განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა:   25 აპრილი, 2015 წ.

კონფერენციის ორგანიზატორები და პარტნიორები:

 • ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა  XXI საუკუნე;
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ სკოლის ვებგვერდზე:

www.21saukune.ge

საკონტაქტო პირი:   ქ-ნი მარინა გელაშვილი

ტელ: (+995 322) 230 90 65   (10:00-დან 16:00-მდე)

 კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მსურველის განაცხადი